Příjem zakázek

+420775704706

Prodej štěrků a písků v okolí Moravských Budějovic

Nejlepší ceny v okolí, včetně výhodné dopravy kontejnerovým vozem Iveco 6t

Písek 0/4

Měrná jednotka tuna
cena 410,- bez DPH

Kamenivo 4/8

Měrná jednotka tuna
cena 990,- bez DPH

Kamenivo 8/16

Měrná jednotka tuna
cena 950,- bez DPH

Kamenivo 16/32

Měrná jednotka tuna
cena 940,- bez DPH

Kamenivo 32/63

Měrná jednotka tuna
cena 790,- bez DPH

Kamenivo 0/32

Měrná jednotka tuna
cena 690,- bez DPH

Kamenivo 0/63

Měrná jednotka tuna
cena 650,- bez DPH

Čistá tříděná zemina 0/8

Měrná jednotka tuna
cena 450,- bez DPH

Recykláty

Využití recyklátů
Užití stavební suti šetří přírodní zdroje, a zároveň také přispívá ke snížení množství stavebního odpadu na skládkách. Jeho předností je oproti přírodnímu kamenivu příznivá cena a dostupnost. Vyznačuje se dobrou objemovou hmotností, odolností proti drcení, oděru a také mrazuvzdorností. Největším rozdílem mezi recyklovaným a přírodním kamenivem je fakt, že recyklované kamenivo dosahuje deseti násobně větší nasákavosti.

Recykláty slouží jako částečná náhrada kameniva, využívaného především ke zpevňování cest a chodníků a podloží pod komunikace, drenáže nebo jako výplně pod základové desky nebo vhodné pod komunikace a zpevněné plochy. Využití recyklátů je také vhodné pro obsypy kabelů, vodovodů a kanalizačních řádů.

  • úspora nákladů minimálně 50 %
  • dobrá dostupnost
  • snížení množství stavebního odpadu na skládkách
  • šetříte přírodu tím, že využíváte recyklovaný a plnohodnotný materiál

Směsný recyklát 0/8

Směsný recyklát, je v drobných frakcích 0 -16 mm. Materiál je svými vlastnostmi velmi vhodný stavební recyklát pro použití do náspů těles komunikace, zásypům inženýrských sítí, obsypy kabelů, vodovodů, kanalizačních sítí a pro různé terénní úpravy.
cena 30,-/t bez DPH

Směsný recyklát 8/16

Směsný recyklát 16 – 32 mm neboli směsný recyklát střední frakce je vynikající násypový materiál pro vytváření podkladních vrstev, pro náspy tělesa komunikací a aktivní zóny komunikací. Materiál je možné používat jako náhradu za štěrk do výplňových betonů nižších tříd.
cena 120,-/t bez DPH

recyklát směsný 20/100

Směsné recykláty větších frakcí 20 - 100 mm jsou vhodné pro výstavbu obslužných, lesních cest a dalších komunikací. Používají se pro výstavbu dočasné nebo trvalé drenážní vrstvy pro zamezení tvorby bahna na staveništích atd.
cena 120,-/t bez DPH

Betonový recyklát 0/8

Jemná frakce betonového recyklátu je vhodná pro použití k zásypům inženýrských sítí, pod chodníky, obsypům vodovodů, kanalizací, kabelů, do náspů těles komunikace. Materiál je dobře hutnitelný a má nižší nasákavost než směsný recyklát.
cena 50,-/t bez DPH

Betonový recyklát 8/16

Střední frakce betonového recyklátu má uplatnění jako náhrada štěrku pro podkladové a podsypové vrstvy, u nichž je vyžadována vyšší pevnost než pro směsný recyklát. Stále oblíbenější je použití recyklátu jako plnivo do betonů nižších tříd.
cena 175,-/t bez DPH

Betonový recyklát 20/100

Recyklát ve velkých frakcích je vhodný pro konstrukci podkladových vrstev komunikací a jiných staveb, vytváření drenážních prvků atp. Je možné ho užít jako umělé kamenivo při vatváření podkladových vrstev s větší zátěží než dovoluje směsný recyklát.
cena 200,-/t bez DPH

Asfaltový recyklát

Živičný recyklát je bez přidání pojiva uplatňován ve spodních podkladních vrstvách či jako zpevnění štěrkopískových podsypných vrstev, při vytváření nové stmelené podkladní vrstvy (s přidáním hydraulického pojiva – cementu, vápna), či využíván kombinovaným způsobem.
cena 219,-/t bez DPH

Množství prodeje recyklovaných materiálů je dán množstvím materiálu na skladě !!!

Ceník dopravy

ceny bez DPH

Iveco 6 t (nakládka/vykládka)
Počítáno za úkon
250 Kč
Cena - Moravské Budějovice a do 10 km
Jenorázová cena dopravy
750 Kč
Ostatní
Počítájí se ujeté km tam i zpět
32 Kč / km
Položka ceníku
Výkon řidiče - příplatek k ceně Km
600 Kč/Hod

Volejte +420 775 704 706